Bình nóng lạnh trực tiếp hay gián tiếp an toàn hơn

Bạn đang muốn lắp đặt bình nóng lạnh mà bạn chưa biết nên lựa chọn và lắp đặt bình nóng lạnh trực tiếp hay gián tiếp thì mình xin tư vấn cho bạn như sau.

1. Bình nóng lạnh trực tiếp.

binh nong lanh gian tiep

2. Bình nóng lạnh gián tiếp.

binh nong lanh gian tiep

Bạn có thể mua bình nóng lạnh trực tiếp hoặc gián tiếp tại Website: http://binhnonglanhatlantic.com.vn